Dự án chủ trì thiết kế kết cấu:
Số lượng viewed : Visitor Counter
templatemo 419 black white

Công trình gồm 1 tầng hầm và 18 tâng nổi, Diện tích sàn xây dựng 9000m2, sàn ứng lực trước, Hệ dầm chuyển khẩu độ 13.5m cao 1.8m tại tầng 6 chuyển đổi hệ cột thành hệ vách chịu lực,móng cọc nhồi D1000, . Giải pháp kết cấu

Seven Sea Hotel

templatemo 418 form pack

Công trình gồm 1 tầng hầm và 14 tầng nổi, móng cọc nhồi D800, Hệ dầm sàn Bê tông ứng lực trước khẩu độ 8- 9m. Diện tích sàn xây dựng 3000m2. Giải pháp kết cấu

Ocean Paradise Hotel

templatemo 417 grill

Công trình gồm 2 tầng hầm và 20 tầng nổi, Diện tich sàn xây dựng 9000m2, móng bè tựa lên nền cọc nhồi D800, dầm chuyển btct khẩu độ 12m tại tầng 4 chuyển hệ cột thành hệ vách từ tầng 4 lên mái. Giải pháp kết cấu

Golden Đà Nẵng

templatemo 416 xenon

Cồng trình gồm 1 tầng hầm và 12 tầng nổi, Diện tích sàn xây dựng 3000m2, móng cọc nhồi D800, hệ khung vách bê tông cốt thép chịu lực cho toàn nhà, Kết cấu sàn dầm khẩu độ 11m. Giải pháp kết cấu

Royal Huy Hotel

templatemo 415 dashboard

Công trình gồm 2 tầng hầm và 19 tầng nổi, Diện tích sàn xây dựng 6500m2, móng cọc nhồi đường kính D1000, Hệ dầm chuyển tại tầng 5 chuyển đổi hệ cột chịu lực bên dưới thành hệ vách từ tầng 5 lên mái, kết cấu dầm sàn bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu

Wannatel Hotel

templatemo 414 zoom

Công trình gồm 1 tầng hầm và 14 tầng nổi, móng cọc nhồi đường kính 0.8m, hệ khung vách bê tông cốt thép chịu lực cho toàn nhà, Diện tích sàn xây dựng 2200m2. Giải pháp kết cấu

La Belle Vie Hotel

templatemo 413 flip turn

Công trình gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi, Diện tích sàn xây dưng 4000m2, móng băng 1 phương, Hệ cột, dầm, sàn bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu

Mộc Miên Hotel

templatemo 412 authentic

Công trình gồm 1 tầng hầm và 11 tầng nổi, móng cọc nhồi đường kính 0.6m, hệ khung vách chịu lực cho toàn nhà, hệ dầm sàn bê tông cốt thép khẩu độ 7.0m, dầm cao 400mm, sàn dày 140mm. Giải pháp kết cấu

River Hotel

Thiết kế kết cấu

Nhận thiết kế kết cấu tất cả các công trình ,đặc biệt các công trình phức tạp, công trình cao tầng, khẩu độ lớn, nhịp lớn...

Phương châm thiết kế: "an toàn, tiết kiệm, thi công thuận lợi,đáp ứng mọi tiêu chi chủ đầu tư".

Giám sát thi công công trình

  • Qui định quản lý kiến trúc

    Qui định quản lý kiến trúc công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đà nẵng, do UBND TP. Đà Nẵng ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2012 …

     
  • Nhận giám sát công trình

    Nhận giám sát công trình, dự án với phương châm: "Uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý" …