Dự án văn phòng, trụ sở đã thiết kế kết cấu:
Số lượng viewed : Hit Counter
templatemo 419 black white

Công trình gồm 7 tầng nổi, móng cọc ép, khung bê tông cốt thép chịu lực, hệ sàn sườn khẩu độ 14m, 7m, 8m... Giải pháp kết cấu

Tòa án nhân dân

templatemo 418 form pack

Công trình gồm 8 tầng nổi, móng cọc ép, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn khẩu độ 5m, dầm cao 400, sàn dày 120mm. Giải pháp kết cấu

Văn phòng Tiếp việt

templatemo 417 grill

Công trình gồm 2 khối, khối trưng bày 2 tầng, khối bảo trì 1 tầng, móng đơn, khung bê tông cốt thép kết hợp với mái kèo thép nhịp 24m. Giải pháp kết cấu

Mercedes benz

templatemo 416 xenon

Công trình gồm 7 tầng nổi, móng cọc ép, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, hệ dầm sàn khẩu độ 6.8m dầm cao 600, khẩu độ 5m dầm cao 450, sàn dày 120. Giải pháp kết cấu

Sở tài nguyên môi trường

templatemo 415 dashboard

Công trình gồm 1 tầng hầm và 10 tầng nổi, móng cọc ép, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, hệ sàn sườn khẩu độ 15.5m, dầm chính cao 1500, dầm phụ cao 600, sàn dày 120; các khu vực còn lại khẩu độ 7.3m, dầm cao 600, sàn dày 150. Giải pháp kết cấu

Đại học kinh tế

templatemo 414 zoom

Công trình gồm 7 tầng nổi, móng cọc ép, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, hệ sàn khẩu độ 7m, dầm cao 600 sàn dày 120. Giải pháp kết cấu

Điều độ điện

templatemo 413 flip turn

Công trình gồm 1 tầng hầm 4 tầng nổi, diện tích sàn 28000m2, móng bè, khung bê tông cốt thép chịu lực, hệ dầm sàn khẩu độ 8m, 9m, chia dầm phụ ở giữa, dầm chính phụ cao 600, sàn dày 150. Giải pháp kết cấu

Big C Qui nhơn

templatemo 412 authentic

Công trình gồm 2 tầng nổi, móng băng 1 phương, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, hệ dầm sàn giao thoa tại vị trí hội trường khẩu độ 8.5m, các khu vực khác dầm cao 400, sàn dày 120. Giải pháp kết cấu

Ngân hàng Liên chiểu

Thiết kế kết cấu

Nhận thiết kế kết cấu tất cả các công trình ,đặc biệt các công trình phức tạp, công trình cao tầng, khẩu độ lớn, nhịp lớn...

Phương châm thiết kế: "an toàn, tiết kiệm, thi công thuận lợi,đáp ứng mọi tiêu chi chủ đầu tư".

Giám sát thi công công trình

  • Qui định quản lý kiến trúc

    Qui định quản lý kiến trúc công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đà nẵng, do UBND TP. Đà Nẵng ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2012 …

     
  • Nhận giám sát công trình

    Nhận giám sát công trình, dự án với phương châm: "Uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý" …